Klášter Dominikánů Praha

Prostorově rozsáhlý objekt ze 17. století, v jehož skvostném interiéru Vám nabízíme mnoho druhů gastronomických a společenských akcí, jako např. bankety, koktejly, rauty, recepce, konference a prezentace.

Klášter Dominikánů Praha – místo pro kulturní, firemní a společenské akce

Klášter Dominikánů Praha – místo pro kulturní, firemní a společenské akce

Klášter Dominikánů Praha – místo pro kulturní, firemní a společenské akce

Klášter Dominikánů Praha – místo pro kulturní, firemní a společenské akce

Konvent u chrámu sv. Jiljí založil řád dominikánů, když se stal v roce 1626 vlastníkem svatyně, jíž obdrželi jako náhradu za jezuitům postoupené Klementinum. S budováním se započalo v roce 1663 a projekt ve slohu raného baroka vypracoval C. Lurago, jehož později ve vedení stavby vystřídal G. D. Orsi. Závěr prací lze klást do období kolem roku 1700, když ve 2. pol. 18. století došlo k několika drobným architektonickým zásahům v exteriéru i interiéru. Severní část pak byla upravována ještě v 1. pol. 19. století. Prostorově rozsáhlý konvent zaujímá podlouhlou lichoběžnou parcelu v sousedství chrámu sv. Jiljí a svými křídly svírá dva dvory, oddělené od sebe příčným křídlem. Budovy dosahují výšky dvou pater, pouze v severovýchodní části vytváří 3. patro altánová nástavba. Poměrně jednoduchým raně barokním fasádám uličních průčelí dominují raně barokní portál v Jalovcové ulici, historizující dřevěné výklady v přízemí v Husově ulici a vstupní portály z 1. pol. 19. století v Jilské ulici. Výrazný prvek dvorních fasád představují arkády a arkádové pavlače. Místnosti v přízemí a v 1. patře si zachovaly raně barokní klenby, v severní části, původně samostatném domě, se nachází místnost s gotickou žebrovou klenbou, dále průjezd klenutý renesančně a rovněž renesanční schodiště. Pozornost si zaslouží refektář se štukovou a malovanou výzdobou stropu z počátku 18. století a knihovna se štukovou výzdobou a barokními knihovními skříněmi.

Ve skvostném interiéru tohoto rozsáhlého objektu ze 17. století vám
nabízíme mnoho druhů gastronomických a společenských akcí:
  • Párty 

  • Bankety  

  • Koktejly 

  • Rauty 

  • Recepce  

  • Tiskové konference 

  • Národní kuchyně  

  • Pořádání ochutnávek 

  • Narozeniny a svatby 

  • Kulturní a společenské akce

Kontakt

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ Praha
Jilská 7a
110 00 Praha 1

 

            Jan Cibulka
tel: +420 721 676 018
e-mail:    jan.cibulka@op.cz
web:    www.refektar.cz

Klášter Dominikánů Praha – místo pro kulturní, firemní a společenské akce